Termin 9    NSPR    Fråga 1433

Hur lång tid får det max ha gått sedan symptomdebut för att man ska välja att behandla en strokepatient med trombolys?

Patienten får max ha haft symptom i 4,5 h för att man ska välja trombolysbehandling. Utöver detta måste man utesluta intrakraniell blödning som orsak till symptomen (med DT eller MR). Patienten får inte heller ha pågående Waran- eller heparinbehandling.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in