Termin 9    NSPR    Fråga 1432

Vad av följande kan uppträda vid påverkad cirkulation (ischemisk eller hemorragisk stroke) i den främre delen av Circulus Willisii?

Neglekt innebär en nedsatt uppmärksamhet åt ena sidan, kontralateralt till skadan (i det här fallet en ischemisk eller hemorragisk stroke). En tromb i a. cerebri media som orsakar en stroke leder till nedsatt blodförsörjning i höger storhjärnshemisfär och vänstersidigt neglekt.

Ataxi, multipel kranialnervspåverkan och kortikal blindhet uppträder i stället vid skada på den bakre cirkulationen.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in