Termin 9    NSPR    Fråga 1428

Vilken biomarkör bör i första hand användas för diagnostik och uppföljning vid alkoholberoende?

PEth (fosfatidyletanol) är en molekyl som uteslutande bildas när man intar alkohol. Provet har mycket hög specificitet och sensitivitet och är ett mycket bra verktyg vid diagnostik och uppföljning av alkoholberoende.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in