Termin 9    NSPR    Fråga 1427

Vilken är den ledande orsaken till blindhet i världen?

Den ledande orsaken till blindhet i världen är katarakt (också känt som grå starr). Glaukom tar andraplatsen. Om man istället kollar på den ledande orsaken till irreversibel blindhet är glaukom nr 1. Detta eftersom blindheten vid katarakt går att reversera genom inoperation av en ny lins.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in