Termin 9    NSPR    Fråga 1426

Vad är glaukom?

Vid glaukom atrofierar synnerven vilket med tiden leder till synfunktionsstörning. Glaukom är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för olika sjukdomar med samma slutresultat. Glaukom är ofta associerat med högt intraokulärt tryck, men kan uppstå även vid normala intraokulära tryck.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in