Termin 9    NSPR    Fråga 1424

Hur länge är ett vårdintyg utfärdat på t.ex. en vårdcentral giltigt enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)?

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är ett vårdintyg giltigt i 4 dagar. Om patienten inte kommit till den psykiatriska slutenvårdskliniken inom denna tid måste ett nytt vårdintyg utfärdas. Ett beslut om tvångsvård får alltså inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än 4 dagar.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in