Termin 9    NSPR    Fråga 1423

Vilket läkemedel används idag främst vid avvänjning från opioider?

Idag är buprenorfin förstahandsval vid opioidavvänjning. Substansen har en partiell agonistisk påverkan på μ-receptorn vilket både minskar kicken vid intag av opioider samtidigt som det hindrar abstinenssymptom från att uppstå.

Buprenorfins farmakodynamik

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in