Termin 9    NSPR    Fråga 1422

Vad kallas det ingrepp som man kan tvingas utföra akut vid ökat ögontryck?

Lateral kantotomi är ett akut ingrepp som kan krävas vid stegrade ögontryck (gräns sätts ofta till 40 mmHg). Om operationen inte utförs kan det ökade trycket inom kort tid leda till synnedsättning genom skada på n. opticus.Se länken för kort förklarande video!

https://www.youtube.com/watch?v=tgQaKVGynFA

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in