Termin 9    NSPR    Fråga 1421

Hur behandlas vanligen katarakt?

Kataraktoperationen är den vanligaste operationen i världen. I Sverige genomförs över 100.000 sådana operationer per år. Under operationen byts den grumliga linsen ut mot en klar lins av plast.

Fotorefraktiv keratektomi och LASIK är två metoder som används för att behandla synfel som myopi och astigmatism.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in