Termin 9    NSPR    Fråga 1420

Vad innebär myopi?

Myopi, eller närsynthet, innebär att ljuset bryts för kraftigt och fokuspunkten hamnar framför retinan. Resultaten blir dålig syn på långt håll. Detta kan korrigeras med glasögon med konkava (negativa) glas.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in