Termin 9    NSPR    Fråga 1419

Vad är följande ett exempel på? "Neutralt stimulus uppträder gång på gång tillsammans med obehagligt stimulus. Tillslut väcker det neutrala stimulit en rädsloreaktion."

Detta är ett exempel på associativ inlärning. Associativ inlärning innebär att man med tiden lär sig att koppla samman ett visst stimulus med något som händer i nära relation till detta stimulus. Associativ inlärning behöver inte alltid vara av ondo. Ett exempel på associativ inlärning som är av ondo är rädsloinlärning där man lär sig koppla ett neutralt stimulus till en negativ händelse, t.ex. en grön lampa som börjar blinka kort innan man får en elektrisk stöt. Om detta återupprepas tillräckligt många gånger kommer en rädsloreaktion uppträda då den gröna lampan börjar blinka, även om ingen elektrisk stöt utdelas.

Det är av yttersta vikt att förstå denna funktion för att förstå hur ångestsjukdomar fungerar.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in