Termin 9    NSPR    Fråga 1418

Vilken bakterie har historiskt sett orsakat många dödsfall genom epiglottit?

Hemophilus influenzae typ b (Hib) har under lång tid orsakat epiglottit vilket lett till många dödsfall. 1993 infördes för barn allmän vaccination mot Hib vilket lett till att antalet epiglottiter minskat kraftigt. Epiglottit förekommer dock fortfarande, främst hos äldre som inte är vaccinerade samt hos utlandsfödda barn vilka även de oftare saknar vaccinationen. Även andra bakterier såsom stafylokocker, streptokocker och pneumokocker kan orsaka epiglottit.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in