Termin 9    NSPR    Fråga 1417

När man sätter in SSRI-preparat på patienter med depression är det viktigt att informera om en viss biverkan som kan uppträda efter 10-14 dagar. Vilken är denna vanliga biverkan?

Det är vanligt att patienter med egentlig depression som sätts in på SSRI-preparat upplever en initial försämring av depressionen efter ca 10-14 dagar. Denna försämring håller vanligen i sig 5-7 dagar. Det är mycket viktigt att berätta för patienterna om denna försämring och att ge dem stöd så att de orkar ta sig över försämringspuckeln. Stödkontakt med sjuksköterska kan erbjudas, liksom samtida kortvarig behandling med bensodiazepiner.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in