Termin 9    NSPR    Fråga 1482

Vilken är den enskilt största riskfaktorn för suicid?

Samtliga alternativ är kända riskfaktorer för suicid, men den enskilt största riskfaktorn är tidigare suicidförsök. Andra riskfaktorer är t.ex. att vara ensamstående, ha somatisk ohälsa, krass ekonomisk situation osv.

Skyddsfaktorer är t.ex. fungerande socialt nätverk, arbete, ordnad ekonomi, konkreta framtidsplaner och i vissa fall religion som inte tillåter suicid.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in