Termin 9    NSPR    Fråga 241

Nervfibrer från vilken kranialnerv passerar genom lamina cribrosa ossis ethmoidalis?

Filament från n. olfactorius (kranialnerv I) passerar genom de små hålen i lamina cribrosa ossis ethmoidalis för att sedan sprida ut sina nervändar i luktslemhinnan vilket gör det möjligt för oss att känna lukt.

N. olfactorius och lamina cribrosa ossis ethmoidalis

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in