Termin 7    CREN    Fråga 1396

Vilket av följande påståenden om njurcancer stämmer?

Det stämmer att drygt 60 % av all njurcancer upptäcks incidentellt. De kan ex. upptäckas på en CT buk som bifynd när någon söker för buksmärta och en ileusdiagnos ställs.

Vid diagnos är ca 2 % bilaterala.
Diagnosen är mycket ovanlig innan 40 års ålder (tänk hereditära former om ung patient drabbas, ex. mutation i VHL).
Den vanligaste formen är klarcellig njurcancer (ca 80 %), den papillära formen utgör ca 10 - 15 %.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in