Termin 7    CREN    Fråga 1394

Patient söker med svullet, rodnat och starkt smärtande glans penis. Oförmåga att dra fram förhuden. Vilket tillstånd lider patienten av?

Tillståndet kallas akut parafimosis och orsakas av en förhud som inte går att reponera. Detta leder till stas och svullnad, rodnad och smärta. Tillståndet är akut och bör handläggas brådskande för att undvika bestående skador på distala penis. Penisblockad bör läggas, sedan bör man försöka att manuellt reponera förhuden. Om detta inte fungerar kan operation med dorsalt snitt eller circumcisio krävas.

Termen fimosis betyder egentligen bara trång förhud.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in