Termin 7    NSPR    Fråga 1391

Vid en så kallad "dashboard injury" pressas proximala tibia posteriort och en del i knät som vanligenen inte skadas vid andra knätrauman tar ofta stryk. Vilken del?

Vid en så kallad "dashboard injury" pressas proximala tibia i posteriort och det posteriora korsbandet (PCL) riskerar då att ta skada.

Dashboard injury

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in