Termin 7    NSPR    Fråga 1389

Vilken av följande delar av kroppen skördas oftast när man ska skapa ett nytt främre korsband?

I Sverige sköras vanligen (i upp till 9/10 fall) semitendinosussenan (med eller utan gracilissenan) när man ska skapa ett nytt främre korsband. Senan viks vanligen två gånger (så att den ligger i 4 lager) och sutureras sedan innan den fästs i knät, på den anatomiska platsen för det tidigare främre korsbandet.

Man kan även använda sig av quadricepssenan, patellarsenan eller fascia lataesenan men detta är inte lika vanligt förekommande.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in