Termin 7    GNM    Fråga 1388

Vad innebär troligen normalisering av PK-INR efter 10-20 mg i.v. konakion till patient med förhöjt PK-INR och ikterus?

Normalisering av PK-INR efter i.v. tillförsel av 10-20 mg konakion (k-vitamin) betyder att leverns K-vitaminberoende koagulationsfaktorsyntes fungerar. Detta utesluter med hög sannolikhet leverparenkymskada som orsak till ikterus. Ett högt PK-INR kan ha berott på malnutrition eller ev. medikamentell antikogulantiabehandling.

Omvänt gäller om ingen normalisering av PK-INR sker efter given dos konakion, leverparenkymskada ska misstänkas.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in