Termin 7    GNM    Fråga 1387

Vilka är de tre vanligaste orsakerna till så kallad "kirurgisk ikterus"?

Kirurgisk ikterus kan definieras som ikterus orsakad av obstruktion av gallflödet. Pankreascancer, gallsten och levercancer är de tre dominerande orsakerna bakom kirurgisk ikterus.

Andra, mindre vanliga, orsaker till kirurgisk ikterus är gallgångsstriktur, Mirrizis syndrom, biliär atresi, andra typer av periampullär cancer (utöver periampullär pankreascancer), cholangiocarcinom, pankreatit etc.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in