Termin 7    GNM    Fråga 1386

I ligamentum hepatoduodenale löper tre strukturer som är extremt viktiga för korrekt funktion av levern. Vilka är dessa?

I ligamentum hepatoduodenale löper a. hepatica propria, v. porta och ductus choleducus. Dessa strukturer ansvarar för tillförsel av syrerikt blod till levern, ser till att levern får stora mängder venöst blod från splanchnicusorganen samt säkrar avflödet av galla från levern.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in