Termin 7    GNM    Fråga 1385

Ungefär hur stor del av en frisk lever måste man minst lämna kvar vid en leverresektion för att patienten ska överleva?

Minst 20 % av levern måste lämnas kvar vid en leverresektion, om levern från början är frisk. Den kvarlämnade delen brukar benämnas future liver remnant (FLR).

Vid föregående cytostatikabehandling, ex. om man använder sig av neoadjuvant cytostatika innan en leverresektion, måste man lämna ca 30 % av levern då leverfunktionen tenderar att vara nedsatt p.g.a. cytostatikabehandlingen.

Om en patient med levercirrhos ska opereras måste FLR vara minst 40 %.

Med tiden regenererar leven och funktionen samt reservkapaciteten ökar.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in