Termin 7    GNM    Fråga 1381

Vilken typ av malign tumör är vanligast vid pankreascancer?

Adenocarcinom, närmare bestämt duktala adenocarcinom, är den vanligaste maligna tumörtypen i pankreas och utgör cirka 85 % av alla pankreasmaligniteter. Den vanligaste lokalisationen är caput pancreatis.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in