Termin 7    GNM    Fråga 1380

Vilken symptomtriad bör föranleda misstanke om pankreascancer?

Vid symptomtriaden nydebuterad diabetes mellitus, ikterus och trötthet SKA pankreascancer misstänkas.

Andra symptom kan vara palpabel knöl i övre delen av buken, ofrivillig viktnedgång, matleda, buksmärta och steatorré.

Viktigt att remittera enligt SVF pankreascancer vid misstanke om sjukdomen.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in