Termin 7    GNM    Fråga 1379

Vad av följande inger INTE en välgrundad misstanke om kolorektalcancer?

Blödningsanemi, synligt blod i avföringen, röntgenfynd, koloskopifynd, palpatoriska fynd och rektoskopifynd inger alla välgrundad misstanke om kolorektal cancer. Buksmärta i höger fossa gör det inte.

Vid välgrundad misstanke ska SVF-remiss skickas omgående.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in