Termin 7    GNM    Fråga 1378

Efter vilken av följande bukoperationer ökar risken för komplikation i form av slitsherniering/inre herniering mest?

Efter stor bukkirurgi, främst i form av gastric bypass-operationer (Roux-en-Y) ökar risken för slitsherniering/inre herniering. Under operationen klyvs mesenteriet på flera olika ställen och nya hålrum uppstår. I dessa hålrum kan sedan tarm kila in sig vilket i värsta fall orsakar ileus med nekros, perforation och sepsis. När det uppstår är det vanligen ett par år efter operation då patienten förlorat mycket fett i bukhålan och tarmarna kan röra sig mer "fritt", med större risk för inklämning.

Viktigt att alltid ha inre herniering som differentialdiagnos hos en patient som tidigare blivit opererad i buken, särskilt efter genomgången gastric bypass.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in