Termin 7    GNM    Fråga 1377

Vad av följande är INTE en långtidskomplikation till en gastric bypass-operation?

Dumpingsyndrom, vitamin-/och mineralbrist (järn, kalcium, B12), överflödig hud, håravfall, trötthet och frusenhet är alla mer eller mindre vanliga komplikationer efter en gastric bypass-operation (Roux-en-Y).

Ökad risk för alkohol- och drogmissbruk föreligger också.

Psoriasis har däremot visat sig kunna botas med en gastric bypass-operation.
Operationen medför även minskad risk för en rad olika tumörsjukdomar (bl.a. bröstcancer, endometriecancer, prostatacancer, levercancer, pankreascancer), hjärt-kärlsjukdomar, NAFLD, gikt, artros, artrit, stroke, demens, sömnapné, astma etc.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in