Termin 7    CREN    Fråga 1375

Vilken av följande parametrar ingår inte i SIRS-kriterierna?

I SIRS-kriterierna (SIRS = severe inflammatory response syndrome) ingår puls, andningsfrekvens, LPK och kroppstemperatur.

För att en patient ska bedömas ha uppfylla SIRS-kriterierna krävs minst två avvikande värden:
* Puls > 90
* Andningsfrekvens > 20
* LPK > 12x109 eller < 4x109 och/eller
* Kroppstemperatur > 38 eller < 36

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in