Termin 7    NSPR    Fråga 1374

En patient faller och frakturerar proximala humerus. På röntgen ses tuberositas minor avlöst med en dislocering på 1,3 cm och major med 0,5 cm. Hur skulle Neer klassificera frakturen?

Enligt Neer klassificeras frakturen som en 2-fragmentsfraktur. Indelningen sker utifrån hur många delar av humerus som är involverad i frakturen samt hur stor avlösning eller angulering av respektiva fragment som ses. För att en del ska räknas som dislocerat ska fragmentet vara avlöst med minst 1 cm, eller angulerat med minst 45 grader.

I fallet är tuberculum majus-fragmentet endast avlöst med 0,5 cm och frakturen räknas därmed som en 2-segmentsfraktur.

Bra länk
https://radiopaedia.org/articles/neer-classification-of-proximal-humeral-fractures-1

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in