Termin 7    GNM    Fråga 1372

Hur kan man på ett invasivt vis behandla hemorrojder?

En Milligan-operation är en operation där prolaberade hemorrojder helt och hållet avlägsnas.Rektumamputation kan användas vid rektumcancer, Shouldice-operation vid inguinala bråck och Whipple-operation vid cancer i caput pancreatis.

Andra sätt att invasivt åtgärda hemorrojder är med gummibandsligaturer och med injektioner av skleroserande medel.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in