Termin 7    CREN    Fråga 1371

Oblodiga kräkningar som efter ett tag blir blodiga inger misstanke om... ?

Mallory-Weiss syndrom innebär slitage av esofagus mukösa membran vilket slutligen leder till blödningar. Kan ske vid upprepade kräkningar. Om det anamnestiskt framkommer att en patient kräkts upprepade gånger, först icke-blodiga kräkningar och sedan blodiga kräkningar ska Mallory Weiss syndrom i första hand misstänkas.

Kräver sällan behandling.

Vid de andra tillstånden är kräkningarna blodiga redan från början.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in