Termin 7    GNM    Fråga 1370

Vid vilket av följande tillstånd är det en bra idé att medicinera med Terlipressin?

Terlipressin är ett inaktivt hormon som omvandlas till lysin-vasopressin. Lysin-vasopressin minskar blödning från esofagusvaricer genom flera olika mekanismer. Leder bl.a. till kontraktion av glatt muskulatur i esofagus vilket leder till stängning av blödande varicer. Kontraktion sker även i glatt muskulatur i esofaguskärl vilket minskar blödning.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in