Termin 7    CREN    Fråga 1367

Vad stämmer angående bilddiagnostik inför ett kärlkirurgiskt ingrepp?

MR-angiografi är en preoperativ utredning inom den kärlkirurgiska specialiteten. Undersökningen kan på ett precist sätt kartlägga förändringar även i små, perifera kärl, till skillnad från duplex med ultraljud och CT-angiografi. Om man vill bedöma kalkbördan i kärlen är dock CT-angiografi en bättre metod.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in