Termin 7    GNM    Fråga 1365

En patient söker akut för mörk/svartfärgad avföring (melena). Var är det troligast att det blöder?

Vid melena är det troligast att det blöder i övre GI-kanalen, oftast ulcus i ventrikeln eller duodenum. Blödning från nedre GI-kanalen ger oftast en mer klarröd färg. Melena kräver alltid akut sjukhusvård då blödningen oftast är relativt stor.

Melena

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in