Termin 7    GNM    Fråga 1364

Levercirros innebär att leverparenkym ersätts av fibros. Vad är den vanligaste orsaken till levercirros?

Den vanligaste orsaken till levercirros (skrumplever) är långvarigt alkoholmissbruk, vilket kallas alkoholcirros. Övriga alternativ är också vanliga orsaker.

- Kronisk viral hepatit (hepatit B och C)
- Autoimmun leversjukdom (Autoimmun hepatit, PBC, PSC)
- Metabol leversjukdom (NASH, hemokromatos, Alfa-1-antitrypsinbrist, Wilsons sjukdom)
- Cirkulatorisk påverkan (levervenstrombos, högersidig hjärtsvikt)

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in