Termin 7    CREN    Fråga 1363

Du har en patient som inte lyckats gå ner i vikt trots flera försök under flera års tid. Vilket BMI måste man ligga på för att bariatrisk kirurgi ska vara aktuellt?

Nuvarande krav i de flesta regioner för att kirurgi skall övervägas är att BMI varit >35 under mer än fem år samt att flera seriösa försök till viktnedgång har gjorts. Utöver det ska patienten vara stabil psykosocialt.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in