Termin 7    NSPR    Fråga 1359

Vad av följande är inte en komplikation som kan uppstå när man har fått en höftprotes?

Komplikationer som kan uppstå när man fått en höftprotes är protesinfektion, protesluxation, proteslossning och protesnära fraktur.

Protesdemolering finns inget som heter, men namnet anspelar på att protesen i sig skulle gå sönder vilket är extremt ovanligt i närtid efter en operation.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in