Termin 7    GNM    Fråga 1358

Vilken anatomisk struktur avgör om ett inguinalbråck är lateralt eller medialt?

Ett inguinalt bråck som har sitt ursprung lateralt om a. epigastrica inferior är ett lateralt bråck och ett inguinalt bråck som har sitt ursprung medialt om a. epigastrica inferior är ett medialt bråck.

Laterala bråck kallas även för indirekta bråck medan mediala bråck kallas för direkta bråck. Laterala bråck är vanligare än mediala bråck.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in