Termin 7    Gen    Fråga 1354

ICD-10-SE används för att diagnoskoda i Sverige. Vad står ICD för?

ICD-10 SE är en terminologi för klassifikation av diagnoser och står för Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (på engelska International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), version 10, i svensk översättning.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in