Termin 7    GNM    Fråga 1353

Du träffar en patient som ska göra en ERCP. Vad undersöker man med ERCP?

ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pankreatografi) används för att undersöka gångarna från levern, gallblåsan och pankreas till duodenum - dvs. gallgångar, och ductus pancreaticus. Indikation kan vara att ta bort konkrementet som satt stopp.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in