Termin 7    CREN    Fråga 1352

Vid kolecystektomi försluter man ductus cysticus och arteria cystica med clips. Vart avgår arteria cystica vanligtvis ifrån?

A. cystica som försörjer gallblåsan med arteriellt blod avgår ifrån A. hepatica dx, som i sin tur kommer ifrån A. hepatica propria.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in