Termin 7    CREN    Fråga 1348

Vad är den vanligaste orsaken till akut pankreatit?

Alkohol samt gallsten som obstruerar den sista, gemensamma, delen av pankreassaftens och gallans utförseltrakt är de vanligaste orsakerna till akut pankreatit. Dessa två står för 80-90 % av alla fall. Alkohol som orsak är vanligare hos män och gallsten som orsak är vanligare hos kvinnor.

Övriga alternativ (hypercalcemi, duodenalobstruktion, läkemedel och infektioner) förekommer också men är mindre vanliga.

GallstenarAndra orsaker till akut pankreatit

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in