Termin 7    NSPR    Fråga 1347

Du träffar en patient med misstänkt hälseneruptur, vilket kliniskt test kan du göra för att stärka din misstanke?

Thompsons test (Simmonds test) kan utföras:
Krama med handen runt vadmuskulaturen, då skall foten plantarflekteras. Utebliven plantarflexion är ett positivt Thompsons test och indikerar hälseneruptur.

Apley's test och McMurray's test används vid meniskskada, Dix-Hallpikes test vid kristallsjuka och Grassets test vid misstänkt förekomst av övre motorneuronskada (och som del i neurologiskt status)

Thompsons test

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in