Termin 7    CREN    Fråga 1346

Du har en patient med misstänkt KLL (Kronisk lymfatisk leukemi). Vad beställer du för att bekräfta diagnosen?

För att kunna verifiera diagnosen KLL beställer du flödescytometri av perifert blod. Differentialblodstatus gör man tidigare i utredningen som leder fram till misstanke om KLL, M-komponent tittar man på vid misstänkt myelom och en karyotyp kan inte heller ställa diagnosen.

Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler med hjälp av laserljus:

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in