Termin 7    CREN    Fråga 1345

Du får svar på en artärblodgas du beställt och ser att P50 är 3,9 (ref: 3,3-3,8 kPa). Vad är P50?

P50 är PaO2 värdet när SaO2 är 50%, dvs. när 50% av allt hemoglobin är syresatt. Den kan användas för att titta på höger- och vänsterförskjutning av dissociationskurvan, genom att P50 sjunker vid vänsterförskjutning, och vice versa.

Hemoglobins dissociationskurva

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in