Termin 7    CREN    Fråga 1343

Fentanyl är en opiod, likt morfin. Hur stor potens har fentanyl jämfört med morfin?

Fentanyl är en opiod, som verkar analgetiskt via μ-receptor agonism. Den har en mycket större potens än morfin (50-100x). Förväntade effekter är analgesi, en dosberoende respiratorisk depression, sedering och medvetandesänkthet, samt illamående, kräkningar och obstipation.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in