Termin 7    CREN    Fråga 1342

Vad menas med Mallampatigradering?

Mallampatigradering är en av de undersökning en narkosläkare gör inför intubering av en patient. Man ber patienten gapa så stort som möjligt och en inspektion av svalget görs.

Gradering I-IV görs baserat på insyn till hårdgommen, mjukgommen, tonsiller och uvula.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in