Termin 7    CREN    Fråga 1341

En patient söker för misstänkt akut ischemi i vänster ben. Hon har en blek fot, nedsatt sensibilitet och påverkad motorik. Hur snabbt måste vi agera innan ischemin riskerar att bli irreversibel?

Ischemin riskerar att bli irreversibel runt 6 timmar efter debut och tänkbara behandlingsmetoder är embolektomi (ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna en blodpropp eller annat hinder) och trombolys (läkemedel som löser upp en blodpropp).

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in