Termin 7    PU    Fråga 1340

En patient med malign tumör får diagnoskoden C50.3, vilken kommer från en standard för medicinsk terminologi. Vad heter den?

Terminologin heter ICD-10 SE är en terminologi för klassifikation av diagnoser och står för Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (på engelska International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), version 10, i svensk översättning. ICDs terminologi är uppbyggd i olika kapitel med gemensamma tillstånd eller orsaker som ex. Skador och förgiftningar, Graviditet, förlossning, Infektionssjukdomar, tumörer, samt sjukdom eller skada utgående från olika organsystem samt symtom, där bokstaven (C) syftar på kapitel C (tumörsjukdomar) och siffran 50.3 organ/lokal i kroppen (bröstkörtelns nedre inre kvadrant).
Det främsta syftet med ICD är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården, men andra syften kan också finnas, ex ersättning till sjukvården.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in