Termin 7    CREN    Fråga 1339

För att gradera sannolikheten för neuropatisk smärta finns fyra kriterier, vilken av följande är inte en av dessa fyra?

För att gradera sannolikheten för neuropatisk smärta finns fyra kriterier:
1) Finns nervskada i anamnesen?
2) Smärtans utbredning neuroanatomiskt rimlig utifrån vilken struktur som är skadad?
3) Finns status i området, ffa påverkad sensibilitet?
4) Finns objektiva undersökningsfynd på nervskadan?

"Har analgetika givit en effekt?" hör alltså inte hit.

0%
0 av 189 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in